Νόμος 3106/03

Ν3106/2003: Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3106/2003: Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 30/Α/2003), 10-02-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 3: Αναδιοργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας

Άρθρο 4: Διοίκηση των αποκεντρωμένων μονάδων κοινωνικής φροντίδας

Άρθρο 5: Μετάταξη και μεταφορά προσωπικού κεντρικών υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 6: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 7: Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 8: Υπαγωγή των Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας και άλλων υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 9: Ιατροκοινωνικά Κέντρα Παιδικές Πολυκλινικές Πατριωτικά Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως

Άρθρο 10: Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες

Άρθρο 11: Προγραμματικές Συμβάσεις - Προγράμματα Κοινωνικής Φροντίδας - Ειδικά Προγράμματα Εθελοντισμού

Άρθρο 12: Ερανικά Συστήματα Μακράς Διάρκειας

Άρθρο 13: Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι

Άρθρο 14: Παιδικές Εξοχές Κρατικού Προγράμματος

Άρθρο 15: Προγράμματα διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα

Άρθρο 16: Επέκταση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών, παραπληγικών σε ασφαλισμένους του Δημοσίου

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Εκκρεμείς περιπτώσεις παλαιάς αυτοστέγασης

Άρθρο 19: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 22: Καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-02-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.