Νόμος 3146/03 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ρύθμιση των μέχρι 31-12-2002 οφειλών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων δημοτικών επιχειρήσεων, των οποίων μοναδικοί μέτοχοι είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε εξήντα ισόποσες κατ' ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της ρύθμισης, το υπόλοιπο της οφειλής παρακρατείται μηνιαίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και αποδίδεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.