Νόμος 3146/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού συγκροτείται από είκοσι τέσσερα (24) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση:

 

Πρόεδρος

Αντιπρόεδροι (θέσεις δύο)

Σύμβουλοι (θέσεις είκοσι μία).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.