Νόμος 3200/55 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Νομάρχης δύναται δι' αποφάσεως του ν' αναθέτει εις τα αρμόδια καθ' ύλην περιφερειακά όργανα των Υπουργείων των εξουσία του υπογράφειν, εντολή αυτού, αποφάσεις, έγγραφα, εντάλματα, ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητος του.

 

2. Επίσης, με απόφαση του μπορεί να αναθέσει στους υπαλλήλους του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εξουσία να υπογράψουν με εντολή νομάρχη αποφάσεις, έγγραφα και άλλες πράξεις που αφορούν τις υποθέσεις που τους αναθέτει. Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάμενος ή ο ανώτερος υπάλληλος της διανομαρχιακής υπηρεσίας ενεργεί ως όργανο της νομαρχίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.