Νόμος 3202/03

Ν3202/2003: Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3202/2003: Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 284/Α/2003), 11-12-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος πρώτο: Οριοθέτηση εκλογικών δαπανών, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές

 

Κεφάλαιο πρώτο: Έσοδα - δαπάνες νομαρχιακών και δημοτικών συνδυασμών και υποψηφίων

 

Άρθρο 1: Έσοδα και δαπάνες νομαρχιακών και δημοτικών συνδυασμών

Άρθρο 2: Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων

Άρθρο 3: Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων

Άρθρο 4: Όρια χρηματοδότησης

 

Κεφάλαιο δεύτερο: Προεκλογική προβολή νομαρχιακών και δημοτικών συνδυασμών, καθώς και υποψηφίων νομαρχών - δημάρχων - νομαρχιακών και δημοτικών συμβούλων και απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια του εκλογικού αγώνα

 

Άρθρο 5: Χώροι υπαίθριας προβολής μηνυμάτων

Άρθρο 6: Δαπάνες προβολής προεκλογικών μηνυμάτων των συνδυασμών από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα

Άρθρο 7: Απαγορεύσεις για τους συνδυασμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

Άρθρο 8: Απαγορεύσεις για τους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο

Άρθρο 9: Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων

 

Κεφάλαιο τρίτο: Δημοσιότητα των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων

 

Άρθρο 10: Αρμοδιότητα ή ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων

Άρθρο 11: Βιβλία εσόδων δαπανών

Άρθρο 12: Αποδείξεις είσπραξης και κουπόνια

Άρθρο 13: Καταστάσεις εκλογικών εσόδων δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων

 

Κεφάλαιο τέταρτο: Έλεγχος των οικονομικών και των εκλογικών παραβάσεων των συνδυασμών και των υποψηφίων

 

Άρθρο 14: Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών

Άρθρο 15: Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων

 

Κεφάλαιο πέμπτο: Διοικητικές κυρώσεις - έκπτωση από τα αξιώματα του νομάρχη, του δημάρχου, του νομαρχιακού και του δημοτικού συμβούλου

 

Άρθρο 16: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 17: Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών

Άρθρο 18: Κυρώσεις σε βάρος υποψήφιων νομαρχιακών και δημοτικών συμβούλων

Άρθρο 19: Έκπτωση από τα αξιώματα του νομάρχη, ταυ δημάρχου, του νομαρχιακού και του δημοτικού συμβούλου

Άρθρο 20: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος τρίτων

 

Κεφάλαιο έκτο

 

Άρθρο 21: Δημοσκοπήσεις

Άρθρο 22: Πεδίο εφαρμογής

 

Μέρος δεύτερο: Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο πρώτο: Έλεγχος δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού

 

Άρθρο 23: Προληπτικός έλεγχος

Άρθρο 24: Κατασταλτικός έλεγχος

 

Κεφάλαιο δεύτερο: Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 25: Προϋπολογισμοί δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 26: Απολογισμοί δήμων και κοινοτήτων

Άρθρο 27: Ταμειακή υπηρεσία

Άρθρο 28: Δημοτική και κοινοτική διαχείριση

Άρθρο 29: Αρμοδιότητες οργάνων Αξιώσεις κατά Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Μέρος τρίτο: Ρυθμίσεις οφειλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - θέματα αλλοδαπών - άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο πρώτο: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών δήμων και κοινοτήτων

 

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών δήμων και κοινοτήτων

 

Κεφάλαιο δεύτερο: Θέματα αλλοδαπών

 

Άρθρο 31: Ειδική θεώρηση εισόδου Χορήγηση ασύλου Άδεια διαμονής

Άρθρο 32: Άδειες διαμονής

 

Κεφάλαιο τρίτο: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 33: Εκποίηση δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων

Άρθρο 34: Παράταση λειτουργίας των Επιτροπών του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2320/1995

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-12-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.