Νόμος 3232/04 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Οργάνωση τομέα υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών προσλαμβάνονται ιατροί και οδοντίατροι μόνιμοι θεραπευτές ή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σχέση δημοσίου δικαίου, αναλόγως με τις ανάγκες του Ιδρύματος.

 

Εκτός από τους παραπάνω ιατρούς και οδοντιάτρους μόνιμους θεραπευτές ή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στην περιοχή αρμοδιότητας των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, παρέχουν υπηρεσίες προσωπικοί ιατροί.

 

Η αληθής έννοια του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1204/1972 (ΦΕΚ 123/Α/1972), που προβλέπει ειδικές συμβάσεις ιατρών και οδοντιάτρων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών είναι ότι οι συμβάσεις αυτές είναι εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

2. Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μόνιμων ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, οι θέσεις που κενώνονται μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

2. (πρώην 3) Οι πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που συστήθηκαν με την Φ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/866/2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και κρίσης μετατρέπονται αυτοδικαίως σε θέσεις μόνιμων θεραπευτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

3. (πρώην 4) Η μετατροπή κενών οργανικών θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, που κρίνονται απαραίτητες για την κάλυψη των υπηρεσιών υγείας σε θέσεις μόνιμων ιατρών και οδοντιάτρων, γίνεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

4. (πρώην 5) Οι θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών του παρόντος άρθρου διαβαθμίζονται σε θέσεις:

 

α) διευθυντών,

β) επιμελητών Α' και

γ) επιμελητών Β' και κατανέμονται ανά υπηρεσία και ειδικότητα με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

5. (πρώην 6) Με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον ασφαλιστικό πληθυσμό και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και ειδικότερα:

 

α) κατηγορία Α' με δικαιούχους 80.000 και άνω,

β) κατηγορία Β' με δικαιούχους 30.000 μέχρι 80.000 και

γ) κατηγορία Γ' με δικαιούχους μέχρι 30.000.

 

Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται και ο αναγκαίος αριθμός ιατρών και οδοντιάτρων κάθε κατηγορίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.