Νόμος 3377/05 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, που μετακινήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΔ/ΕΠΑΝ) της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του ίδιου Υπουργείου, δικαιούνται πέραν του ειδικού επιδόματος της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) και το κίνητρο παραγωγικότητας της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995), από τη μετακίνηση τους, κατά τα ανωτέρω, μέχρι την 31-01-2004.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.