Νόμος 3463/06 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Παραίτηση Μελών Διαχειριστικής Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παραίτηση των μελών των διαχειριστικών επιτροπών υποβάλλεται εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και γίνεται οριστική, αφότου αυτός την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο οικείο πρωτόκολλο. Αν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν την αποδέχεται, η παραίτηση γίνεται οριστική, αφότου υποβληθεί και πάλι με επίδοση, η οποία γίνεται με δικαστικό επιμελητή. Η παραίτηση και η αποδοχή της κοινοποιούνται στον οικείο Μουφτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 72 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) και το άρθρο 14 της υπουργικής απόφασης [Α] 35098/2009 (ΦΕΚ 1164/Β/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.