Νόμος 3498/06 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Κάλυψη εξόδων εκπαιδευτικών εκδρομών του Ο.Τ.Ε.Κ.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 13 του άρθρου 8 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των σπουδαστών των Σχολών Ξεναγών και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την πραγματοποίηση υποχρεωτικών εκδρομών - πρακτική άσκηση - εσωτερικού ή εξωτερικού, βαρύνουν τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιεί ο Οργανισμός.

 

Τα ποσά που προβλέπονται για κάθε κατηγορία εξόδων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, μη δυνάμενα να υπερβούν τα όρια που ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 4, 8 και 9 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) της κατηγορίας IV των δημοσίων υπαλλήλων. Οι μετακινήσεις των σπουδαστών θα πραγματοποιούνται οδικώς, σιδηροδρομικώς, ακτοπλοϊκώς ή με μισθωμένα οχήματα δημόσιας χρήσης (πούλμαν). Κατ' εξαίρεση και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιτρέπεται η αεροπορική μετακίνηση.

 

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2003-2006.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.