Νόμος 3518/06 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Χρόνος ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο είναι:

 

α) ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές,

β) ο Χρόνος ασφάλισης στον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών

γ) ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί για την εφάπαξ παροχή στον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών

 

Για όσους υπήχθησαν μετά την 01-01-1993 στην ασφάλιση κύριας σύνταξης Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ο χρόνος της ασφάλισης αυτής λογίζεται αυτοδίκαια ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών χωρίς την καταβολή νέων εισφορών με την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν καταβληθεί στον καταργούμενο Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.