Νόμος 3581/07 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ορίζει με απόφαση του συνολικά ή ανά περίπτωση την αμοιβή που καταβάλλεται στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου για την εκτέλεση από αυτή των εργασιών του παρόντος κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 973/1979.

 

2. Σε περίπτωση που η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου ενεργεί ως πληρεξούσιος Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, η αμοιβή της καθορίζεται με σύμβαση μεταξύ της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.