Νόμος 3649/08 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Προϋπολογισμός - Πάγιες προκαταβολές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εγγράφονται κατ' έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό οι αναγκαίες πιστώσεις, σε Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο προϋπολογισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εκτελείται με μέριμνα της, δια του Ειδικού Λογιστηρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

2. Ο τρόπος διαχείρισης και δικαιολόγησης των ποσών που εγγράφονται στις απόρρητες δαπάνες του Ειδικού Φορέα ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Για την αντιμετώπιση των τακτικών δαπανών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995). Ως την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.