Νόμος 3756/09 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως έναρξη ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009) ορίζεται η 25-09-2008.

 

2. Στο άρθρο 4 του νόμου 3714/2008 (ΦΕΚ 231/Α/2008) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατασχέσεις, που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών σε βάρος οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, αίρονται ή περιορίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη.}

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 959, του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 965 και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 3714/2008, αντίστοιχα, εφαρμόζονται αναλόγως και στους πλειστηριασμούς οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), εφόσον το σχετικό πρόγραμμα πλειστηριασμού εκδίδεται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.