Νόμος 3756/09 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρύθμιση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται περίπτωση ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) που καταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2453/1997.}

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την 01-01-2008 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.