Νόμος 3756/09 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες επαγγελματίες κατά τα επεισόδια Δεκεμβρίου 2008


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η καταβολή των ενισχύσεων αυτών γίνεται βάσει υπεύθυνων δηλώσεων του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως ισχύει, των δικαιούχων και βεβαιώσεων της Πυροσβεστικής ή της Τοπικής Αστυνομικής Αρχής ή του οικείου Δήμου ή του οικείου Επιμελητηρίου ύστερα από σχετική αίτησή τους.}

 

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009) παρατείνεται έως την 30-04-2009.

 

3. Οι πληγείσες επιχειρήσεις από τα επεισόδια της 13-03-2009 στο κέντρο της Αθήνας δύνανται να αποζημιωθούν για την αποκατάσταση των ζημιών επί των προθηκών και υαλοπινάκων των καταστημάτων, έπειτα από προσκόμιση βεβαίωσης του Επιμελητηρίου και των σχετικών τιμολογίων στο κεντρικό κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.