Νόμος 4001/11 - Άρθρο 144

Άρθρο 144: Ποινικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όποιος ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης, υγροποίησης φυσικού αερίου και της αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου χωρίς να κατέχει σχετική άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή από 150.000 € έως ένα 1.500.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

 

2. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παράγει, μεταφέρει, διανέμει, προμηθεύει ή εμπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή από 150.000 € έως ένα 1.500.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

 

3. Το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τη δήμευση εν όλω ή εν μέρει των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση της παράβασης που τιμωρείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.