Νόμος 4001/11 - Άρθρο 162

Άρθρο 162


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2289/1995 διαγράφεται η φράση καθώς και της τυχόν καταβληθείσας στρεμματικής αποζημίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος.

 

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νόμου 2289/1995 στη δεύτερη σειρά, η φράση και των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται με τη φράση και των παραγράφων 1 έως και 6 του παρόντος άρθρου.

 

3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 2289/1995 στην όγδοη σειρά, η φράση κατά τις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου 7 αντικαθίσταται με τη φράση κατά τις παραγράφους 4 έως και 8 του άρθρου 7.

 

4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 9 του νόμου 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Οι αμοιβές συμβολαιογράφων για την κατάρτιση των δικαιοπραξιών του Αναδόχου που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς επίσης και τα δικαιώματα έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλάκων για την εγγραφή ή τη μεταγραφή των δικαιοπραξιών αυτών δεν μπορούν να υπερβούν για κάθε περίπτωση το ποσό των 2.000 €. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.}

 

5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του νόμου 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Κάθε διαφορά από το παρόν, συμβατική ή αδικοπρακτική, επιλύεται από διαιτητικό δικαστήριο κατά το νόμο [Ν] 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής Διαιτησίας ή κατά άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα Διαιτησίας, όπως Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce (ICC)), Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας Λονδίνου (London Court of International Arbitration), Ινστιτούτο Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), κατ' αποκλεισμό της τακτικής δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων.

 

Το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από δύο διαιτητές, οριζόμενους από τα μέρη και έναν επιδιαιτητή οριζόμενο από αυτούς.

 

Ως τόπος διεξαγωγής της Διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και ως γλώσσα διαδικασίας η ελληνική. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.