Νόμος 4001/11 - Άρθρο 163

Άρθρο 163


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τον τίτλο του Κεφαλαίου Γ' διαγράφεται η φράση Διατάξεις για τη Δημόσια Επιχείριση Πετρελαίου - Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.

 

2. Ο τίτλος του άρθρου 12 του νόμου 2289/1995 που αναριθμείται σε 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Παραχώρηση χρήσης δημόσιων κτημάτων, αιγιαλού και θαλάσσιας περιοχής - θαλάσσιες εγκαταστάσεις και κατασκευές - Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων υφαλοκρηπίδας ή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης - Εγκαταστάσεις εντός των χωρικών υδάτων.}

 

3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 2289/1995 μετά τη λέξη νησίδας προστίθεται φράση ως εξής:

 

{σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις.}

 

4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του νόμου 2289/1995 διαγράφεται η φράση ή τη Δημόσια Επιχείριση Πετρελαίου - Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.

 

5. Η παράγραφος 12 του άρθρου 12 του νόμου 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Γύρω από τις μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές επί της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, δημιουργείται ζώνη ασφαλείας 500 m που υπολογίζεται από τα ακραία σημεία των εγκαταστάσεων ή κατασκευών αυτών. Η ζώνη ασφαλείας με τις σε αυτήν εγκαταστάσεις και κατασκευές, ο υπερκείμενος εναέριος χώρος και ο υποκείμενος θαλάσσιος χώρος είναι χώροι απαραβίαστοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μειώνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η έκταση της ζώνης ασφαλείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982), η οποία κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2321/1995 (ΦΕΚ 136/Α/1995). Η είσοδος πλοίων ή άλλων πλωτών ναυπηγημάτων απαγορεύεται χωρίς ειδική άδεια, η οποία χορηγείται στα πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στα αεροσκάφη με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και με χρηματική ποινή.}

 

6. Στις παραγράφους 16, 18 και 19 του άρθρου 12 του νόμου 2289/1995 η φράση θαλάσσιας οικονομικής ζώνης της χώρας αντικαθίσταται με τη φράση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας.

 

7. Η παράγραφος 17 του άρθρου 12 του νόμου 2289/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. Η αστυνόμευση στις θαλάσσιες περιοχές της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, στις μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές επί της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ασκείται από το Λιμενικό Σώμα. Με αίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαθέτει την αναγκαία ένοπλη δύναμη για ενίσχυση των οργάνων του Λιμενικού Σώματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.