Νόμος 4001/11 - Άρθρο 173

Άρθρο 173: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας - Υποθαλάσσια έργα - Χρήση λιμένα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση, στην εταιρεία TRANS-BALKAN PIPELINE BV του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θάλασσας για την εγκατάσταση του αγωγού και τη λειτουργία του, καθώς και για την εκτέλεση κάθε είδους έργου και εργασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν, όπως η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών, αγωγών φόρτωσης, πλωτών εγκαταστάσεων και η πόντιση τεχνητών υφάλων (καλωδίων, ναυδέτων, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων). Η παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη μετά από αίτηση της εταιρείας προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από την τεχνική μελέτη του έργου. Η απόφαση παραχώρησης, με την οποία καθορίζεται και εύλογη αποζημίωση έναντι του ανωτέρω δικαιώματος χρήσης, εκδίδεται μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, εφόσον υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Μετά από αίτηση της εταιρείας TRANS-BALKAN PIPELINE BV, ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης, με απόφαση της διοίκησης του μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, παραχωρεί έναντι εύλογου ανταλλάγματος και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η Συμφωνία Διέλευσης μεταξύ της εταιρείας TRANS-BALKAN PIPELINE BV και της Ελληνικής Δημοκρατίας τη χρήση χώρων, καθώς και την κατασκευή αναγκαίων έργων (λιμενικών εγκαταστάσεων και κτιριακών έργων) που βρίσκονται μέσα στην εγκεκριμένη ζώνη λιμένα Αλεξανδρούπολης και είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας και συντήρησης του Αγωγού. Οι όροι χρήσης, το αντάλλαγμα της παραχώρησης και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.