Νόμος 4001/11 - Άρθρο 172

Άρθρο 172: Ποινικές κυρώσεις - Μεταγραφή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 166 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 €. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος παραβιάζει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 166 και της παραγράφου 1 του άρθρου 167.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 35 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

2. Οι υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 1 του άρθρου 165 και 3 του άρθρου 166, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 167 μεταγράφονται στις μερίδες των αναγνωριζόμενων δικαιούχων στα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία και στο οικείο κτηματολογικό γραφείο αν υπάρχει.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.