Νόμος 4001/11 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Μεταπώληση Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η μεταπώληση φυσικού αερίου από έναν Επιλέγοντα Πελάτη σε άλλον Επιλέγοντα Πελάτη ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Αδειών που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 90 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.