Νόμος 4067/12 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι Άδειες κατηγορίας Α' που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/1985), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992), καθώς και οι Άδειες κατηγορίας Στ' που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο του νόμου [Ν] 1769/1988 (ΦΕΚ 66/Α/1988) και το άρθρο 24 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) μπορεί να ανανεώνονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά από την ισχύ του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.