Νόμος 4203/13 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/1985), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Οι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, με βάση τη διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/1985) όπως ισχύει, οι οποίοι στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση β' εδάφιο πρώτο, του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1545/1985, έχουν πραγματοποιήσει από 100 έως 149 ημέρες εργασίας, δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1874/1990 (ΦΕΚ 18/Α/1990) και της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) δεν ισχύουν για τους δικαιούχους του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

Η πρώτη, από την ισχύ της παρούσας, επιδότηση των δικαιούχων του πρώτου εδαφίου δεν εμπίπτει στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου 8.

 

Ομοίως δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό, επόμενες επιδοτήσεις για τους δικαιούχους τακτικής ανεργίας, που θεμελιώνονται με βάση την παρούσα και μόνο παράγραφο.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να εφαρμοστούν και σε δικαιούχους του ανωτέρω πρώτου εδαφίου, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει από 150 έως 200 ημέρες εργασίας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται ύστερα από αμετάκλητη, έγγραφη δήλωση των ενδιαφερομένων προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Στις ρυθμίσεις της παρούσας εντάσσονται οι δικαιούχοι που η εργασιακή τους σχέση λύθηκε από 31-08-2013 και μετά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.