Νόμος 4224/13 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προβλεπόμενη, στην παράγραφο 5 του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010, τελική εκκαθάριση της απόδοσης των εσόδων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού από τον τακτικό προϋπολογισμό, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου έτους, δεν έχει εφαρμογή για τα έτη 2009 έως και 2013. Ως τελικές αποδόσεις εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού στα αντίστοιχα οικονομικά έτη λογίζονται τα ποσά που αποδόθηκαν με προκαταβολές βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων ανά έτος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.