Νόμος 4224/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διατάξεις για την οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του έτους 2014, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική Δημοκρατία (Υπουργείο Οικονομικών), προκειμένου να συνδράμουν με την παροχή ειδικών γνώσεων τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης. Το χρονικό διάστημα για το οποίο διενεργείται η απόσπαση δύναται να αρχίσει από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν δύναται να υπερβεί την 30-06-2014.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου όγδοου, του νόμου 4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α/2013), προστίθενται λέξεις ως εξής:

 

{, τηρουμένων κατά τα λοιπά των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένης της υποχρέωσης κατάθεσης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου του άρθρου 5 παράγραφος 2 εδάφιο α' της απόφασης Υπουργού Οικονομικών Φ31/13/2003.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.