Νόμος 4281/14 - Άρθρο 210

Άρθρο 210


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 14 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{14. Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με σκοπό την ηλεκτρονική υποστήριξη της αδειοδότησης αυτών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται οι προδιαγραφές για την οργάνωση, ανάπτυξη, λειτουργία, οι ειδικότερες προδιαγραφές για τη συνεργασία αυτού με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων αρχών, υπηρεσιών και φορέων και κάθε σχετικό θέμα του ανωτέρω Ηλεκτρονικού Μητρώου. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται εντός 10 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

Το ηλεκτρονικό μητρώο ενεργοποιείται εντός 18 μηνών από τη δημοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

 

Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης καταργείται η υπουργική απόφαση οίκοθεν ΥΑΠΕ/Φ1/24840/2010 (ΦΕΚ 1900/Β/2010).}

 

2. Η ισχύς της παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.