Νόμος 4281/14 - Άρθρο 247

Άρθρο 247


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην τελευταία φράση της περίπτωσης ι' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2530/1997, στο μέτρο που διατηρείται σε ισχύ κατά τις διατάξεις των άρθρων 76 έως και 80 του νόμου 4009/2011, διαγράφονται οι λέξεις των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ή Ειδικού Συμβούλου του Υπουργού Εξωτερικών.

 

2. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 4009/2011, όπως ισχύει, οι λέξεις του Υπουργού, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή του Ειδικού Συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίστανται με τις λέξεις των Υπουργών, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.