Νόμος 4351/15

Ν4351/2015: Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4351/2015: Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 164/Α/2015), 04-12-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας

 

Άρθρο 1: Ορισμός

Άρθρο 2: Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων

Άρθρο 3: Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Άρθρο 4: Προθεσμία εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Άρθρο 5: Δαπάνη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Άρθρο 6: Δικαιώματα χρήσης βοσκής

Άρθρο 7: Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής

Άρθρο 8: Αποτύπωση βοσκήσιμων γαιών - Εξαιρέσεις

Άρθρο 9: Επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Άρθρο 10: Βοσκήσιμες γαίες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 11: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 12: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012)

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων [Ν] 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) και [Ν] 2342/1995 (ΦΕΚ 208/Α/1995)

Άρθρο 14: Παράταση παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων και λειτουργίας επαγγελματικών σχολών

Άρθρο 15: Εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985)

Άρθρο 17: Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012)

 

Κεφάλαιο Γ: Τελικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 20: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 21: Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Τροποποιήσεις στο νόμο 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015)

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων προστασίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Συνέχιση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων [Ν] 674/1977 (ΦΕΚ 242/Α/1977), 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012), 4039/2012 (ΦΕΚ 5/Α/2012), [Ν] 1565/1985 (ΦΕΚ 64/Α/1985) και 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012)

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Θέματα μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 38: Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού

Άρθρο 40: Θέματα απόλυσης μαθητών

Άρθρο 41: Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμων προς τα δημόσια

Άρθρο 42: Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 43: Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 44: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 45: Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

Άρθρο 46: Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 47: Θέματα συγχρηματοδοτούμενων έργων εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 48: Εκκαθάριση δαπανών ελέγχων

Άρθρο 49: Διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 50

Άρθρο 51: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-12-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.