Νόμος 4351/15 - Άρθρο 35

Άρθρο 35


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του νόμου 4337/2015 ως εξής:

 

{1. Στο άρθρο 1 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ δεν δύναται να υπερβαίνει τα επτά μέλη. Στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών συμμετέχουν ως μέλη ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ και ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ. Σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος. 2 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005). Στα Διοικητικά Συμβούλια των ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιριών τους, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και 2 μέλη υποδεικνύονται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}}

 

Β. Στην τροποποιούμενη, με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 4337/2015, παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) στα στοιχεία 1, 2, 3 του εδαφίου α', απαλείφονται οι λέξεις Πρόεδρος και.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.