Νόμος 4409/16 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων και οι διαχειριστές προγραμματιζόμενων εγκαταστάσεων παραγωγής, καθώς και οι διαχειριστές προγραμματιζόμενων ή εκτελούμενων εργασιών γεώτρησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος Νόμου και των κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του έως τις 19-07-2016.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος του ενδιαφερόμενου, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί έως και ένα έτος (1) από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

2. Οι εγκαταστάσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προσαρμόζονται στις ρυθμίσεις του παρόντος Νόμου και των κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του από την ημερομηνία της προγραμματισμένης εξέτασης του φακέλου ασφαλείας και εκτίμησης κινδύνου και σε κάθε περίπτωση έως τις 19-07-2018.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.