Νόμος 4409/16 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 38 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Ζημία των υδάτων, ήτοι οποιαδήποτε ζημία επηρεάζει δυσμενώς σε σημαντικό βαθμό:

 

α)α) την οικολογική, χημική ή ποσοτική κατάσταση ή το οικολογικό δυναμικό των υδάτων, όπως ορίζουν ο νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) και το προεδρικό διάταγμα 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) που θεσπίσθηκαν για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, εξαιρουμένων των δυσμενών επιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, ή

 

β)β) την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, όπως ορίζει ο νόμος 3983/2011 (ΦΕΚ 144/Α/2011), για τις πτυχές της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από το νόμο 3199/2003 και το προεδρικό διάταγμα 51/2007.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.