Νόμος 4409/16 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων προσωπικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των νόμων 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010), 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010), 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Αποδοχές, που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο προσωπικό του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, οποιασδήποτε κατηγορίας, κατά το διάστημα από 01-01-2010 μέχρι 01-11-2011, δεν αναζητούνται. Αποδοχές, που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από 01-11-2011 και εφεξής αναζητούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 4354/2015. Οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.