Νόμος 3845/10

Ν3845/2010: Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του € και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3845/2010: Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του € και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, (ΦΕΚ 65/Α/2010), 06-05-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Μηχανισμός στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Άρθρο 2: Καθορισμός γενικού πλαισίου και εξουσιοδοτήσεις για λήψη μέτρων εφαρμογής του προγράμματος

Άρθρο 3: Μέτρα για τη μείωση των δημόσιων δαπανών

Άρθρο 4: Αύξηση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Άρθρο 5: Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νομικών προσώπων και ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων

Άρθρο 6: Οργανωτικά μέτρα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 7: Έναρξη ισχύος

Παράρτημα Ι

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-05-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.