Νόμος 4409/16 - Άρθρο p6

Παράρτημα 6: Πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών και ιδιοκτητών μη παραγωγικών εγκαταστάσεων και Αρμόδιων Αρχών δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα VΙ της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

Τα ζητήματα που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τη θέσπιση προτύπων και κατευθύνσεων δίνουν έμπρακτη έμφαση στην πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους. Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν:

 

α) Βελτίωση της ακεραιότητας των γεωτρήσεων, του εξοπλισμού ελέγχου των γεωτρήσεων και των προστατευτικών φραγμών και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους,

 

β) βελτίωση του βασικού προστατευτικού φραγμού,

 

γ) βελτίωση του δευτερεύοντος προστατευτικού φραγμού που αναστέλλει την κλιμάκωση αρχόμενου σοβαρού ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων των εκρήξεων γεωτρήσεων (well blow-outs),

 

δ) αξιόπιστη λήψη αποφάσεων,

 

ε) διαχείριση και εποπτεία εργασιών που ενέχουν μεγάλους κινδύνους,

 

στ) επάρκεια όσων κατέχουν νευραλγικές θέσεις,

 

ζ) αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου,

 

η) εκτίμηση της αξιοπιστίας κρίσιμων για την ασφάλεια και το περιβάλλον συστημάτων,

 

θ) κύριους δείκτες επιδόσεων,

 

ι) αποτελεσματική ενοποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος μεταξύ διαχειριστών και ιδιοκτητών μη παραγωγικών εγκαταστάσεων και άλλων οντοτήτων που συμμετέχουν σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.