Νόμος 4427/16 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Μείζονος Συντήρησης (ΚΗΕΜΣ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Μείζονος Συντήρησης (ΚΗΕΜΣ) αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Συστημάτων Επικοινωνιών Αεροναυτιλίας και Συστημάτων Πλοήγησης Αεροναυτιλίας με αρμοδιότητες:

 

α. Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή την παροχή συνδρομής στα Τμήματα των Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας για εργασίες εγκατάστασης.

 

β. Την προληπτική συντήρηση, τη διορθωτική συντήρηση και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας μετά από αποκατάσταση βλαβών στα συστήματα επικοινωνιών και συστήματα πλοήγησης μονάδων μη στελεχωμένων με εξειδικευμένο προσωπικό.

 

γ. Τη διορθωτική συντήρηση β' και γ' βαθμού στα συστήματα επικοινωνιών αεροναυτιλίας και πλοήγησης αεροναυτιλίας.

 

δ. Τη συνδρομή σε μονάδες και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας συστημάτων μετά από αποκατάσταση βλαβών.

 

Β) Τμήμα Εγκαταστάσεων και Μείζονος Συντήρησης Συστημάτων Επιτήρησης και Ειδικών Συστημάτων Αεροναυτιλίας με αρμοδιότητες:

 

α. Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή την παροχή συνδρομής σε εργασίες εγκατάστασης των αντίστοιχων συστημάτων επιτήρησης και ειδικών συστημάτων στα τμήματα των Διευθύνσεων Συστημάτων Αεροναυτιλίας.

 

β. Την προληπτική και διορθωτική συντήρηση α', β' και γ' βαθμού και στα μη στελεχωμένα με ειδικευμένο προσωπικό συστήματα επιτήρησης του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

 

γ. Την εκτέλεση μείζονος συντήρησης και έκτακτων επισκευών στα συστήματα αυτά.

 

δ. Τη συνδρομή σε μονάδες και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας συστημάτων μετά από αποκατάσταση βλαβών.

 

Γ) Τμήμα Γενικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Εφοδιαστικής Υποστήριξης με αρμοδιότητες:

 

α. Την εκτέλεση εργαστηριακής επισκευής και μείζονος συντήρησης των ηλεκτρονικών συσκευών που αποστέλλονται από τις μονάδες της Υπηρεσίας.

 

β. Την υλοποίηση εγκεκριμένων μελετών εργαστηριακών μετασκευών και κατασκευών ηλεκτρονικών συσκευών.

 

γ. Τη διεξαγωγή ερευνών σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και την υποβολή ανάλογων εισηγήσεων.

 

δ. Τη διακρίβωση οργάνων και τη διατήρηση εργαστηρίου προτύπων οργάνων βαθμονόμησης και ελέγχου ραδιοσυχνοτήτων.

 

ε. Τη διενέργεια απευθείας μέτρησης ελέγχου και δοκιμών σε εγκατεστημένο ή υπό παραλαβή ηλεκτρονικό υλικό.

 

στ. Τη διαχείριση και τη διακίνηση υλικών και ανταλλακτικών των συστημάτων που αποστέλλονται για επισκευή.

 

Δ) Τμήμα Ραδιοβοηθημάτων, Ραντάρ και Τηλεπικοινωνιακών Σταθμών με αρμοδιότητα:

 

α. Τα Ραδιοβοηθήματα Παλαιοχώρας, Αράξου, Διδύμου, Σκοπέλου, Τρίπολης και Σητείας, τα Ραντάρ MERENDA, KAMARA, ATARS, SMGCS, Υμηττού, Πηλίου, Λευκάδος Κυθήρων και Κρήτης.

 

β. Τους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς Σπεργιολίου, Θάσου, Σητείας, Ακαρνανικών, Γερανείων, Πεταλιδίου και Υμηττού και βασικές εργασίες την Ραδιοναυτιλιακή Τηλεπικοινωνιακή και Ραντάρ εξυπηρέτηση των ιπτάμενων αεροσκαφών.

 

γ. Την προληπτική και διορθωτική συντήρηση των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

 

δ. Την κάθε είδους τεχνική επιτήρηση λειτουργίας και εκτέλεση αναλόγων μικροκατασκευών.

 

ε. Τη διοικητική μέριμνα αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.