Νόμος 4427/16 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συστήνονται διακριτά Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια για το προσωπικό κάθε μίας εξ αυτών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ως εκάστοτε ισχύει. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 για το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας συνεχίζει να λειτουργεί το υφιστάμενο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Η ισχύς της διάταξης του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.