Νόμος 4438/16 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 53 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:

 

{8. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού, δύναται να επιβάλει προϋποθέσεις για την εφαρμογή του.}

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 4172/2013 οι λέξεις της λογιστικής αξίας αντικαθίστανται με τις λέξεις της φορολογητέας αξίας.

 

3. Στο τέλος του άρθρου 54 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 18, ως εξής:

 

{18. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού, δύναται να επιβάλει προϋποθέσεις για την εφαρμογή του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.