Νόμος 4440/16 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για συνυπηρέτηση με υπάλληλο, σύζυγο ή συμβιούντα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 4356/2015, που υπηρετεί σε Υπηρεσία ή Αρχή Εξωτερικού. Η απόσπαση διενεργείται στην υπηρεσία που είναι τοποθετημένος ο/η σύζυγος ή ο συμβιών ή σε άλλη υπηρεσία της ίδιας πόλης ή περιοχής, για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης, με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών, μετά από γνώμη του προϊστάμενου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν. Οι αποσπώμενοι, κατά τις διατάξεις του παρόντος, υπάλληλοι, λαμβάνουν αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού από το φορέα προέλευσης και δεν δικαιούνται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 100 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.