Νόμος 4447/16 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/2013) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Από την 01-01-2015, οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους εξαιρούνται από την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου.}

 

2. Μετά το β' εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1166/1981 (ΦΕΚ 161/Α/1981) Περί συστάσεως ετησίας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Από την 01-01-2016, το ποσόν της ετησίας αυτής χορηγίας είναι ακατάσχετο.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, έχει εφαρμογή και όσον αφορά στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) προγενέστερων ετών, ως προς τα πρόσωπα της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.