Νόμος 4447/16 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη, που λήγουν σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 11 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), στις 31-12-2016 ή θα λήξουν για οποιονδήποτε λόγο μετά τις 31-12-2016, παρατείνονται αυτοδικαίως έως τις 31-12-2021. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται αύξηση του καταβαλλόμενου, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, μισθώματος έως τις 31-12-2021.

 

2. Τροποποιείται η παράγραφος 11 του άρθρου 15 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), η οποία έχει ως εξής:

 

{11. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρητέων και μη, που λήγουν, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008), την 31-12-2011, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31-12-2016. Επίσης, παρατείνονται αυτοδικαίως, μέχρι την 31-12-2016, όσες μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων λήγουν, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την 31-12-2011. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται έως την 31-12-2016 αύξηση του καταβαλλόμενου κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μισθώματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.