Νόμος 4467/17

Ν4467/2017: Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4467/2017: Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 56/Α/2017), 13-04-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Αναδάσωση και άλλες δασοκομικές εργασίες

Άρθρο 2: Γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και ιδίως αυτών που εκχερσώθηκαν προ του 1975

Άρθρο 3: Λοιπές επιτρεπτές επεμβάσεις

Άρθρο 4: Γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007

Άρθρο 5: Δασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 6: Περί δασωμένων αγρών και χορτολιβαδικών εκτάσεων

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Τροποποιήσεις του νόμου 4414/2016

Άρθρο 11: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων

Άρθρο 12: Παράταση προθεσμιών του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 13: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 16: Διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας και τελών κυκλοφορίας

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 13-04-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.