Νόμος 4472/17 - Άρθρο 112

Άρθρο 112


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προστίθεται άρθρο 63Α, μετά το άρθρο 63 του νόμου 4427/2016, ως εξής:

 

{Άρθρο 63Α: Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

 

1. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διατάξεις.

 

2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ανήκει η δικαστική και η εν γένει νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας, καθώς και η γνωμοδότηση επί ερωτημάτων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διατάξεις.

 

3. Η γραμματειακή υποστήριξη και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, για τη λειτουργία του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου παρέχεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α/2002) μετά τις λέξεις στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων προστίθενται οι λέξεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.