Νόμος 4472/17 - Άρθρο 111

Άρθρο 111


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 61 του νόμου 4427/2016 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου Α' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Τον καθορισμό διαδικασιών διευκολύνσεων στους αερολιμένες που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.}

 

2. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου Α' η λέξη εκπόνηση αντικαθίσταται από την λέξη εφαρμογή και η φράση εισήγηση για την έγκριση αντικαθίσταται από τη λέξη εφαρμογή.

 

3. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου Α' η φράση καθιέρωση κριτηρίων αντικαθίσταται από τη λέξη διαδικασία.

 

4. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου Α' η φράση εκπόνηση απαιτήσεων και προδιαγραφών αντικαθίσταται από τη φράση εφαρμογή του.

 

5. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου Α' η φράση τον καθορισμό αντικαθίσταται από τη φράση την εισήγηση για την καθιέρωση και εφαρμογή και η φράση την εποπτεία λειτουργίας αερολιμενικών υπηρεσιών διαγράφεται.

 

6. Στην περίπτωση ι' της παραγράφου Α' η λέξη εκπόνηση αντικαθίσταται από τη λέξη εφαρμογή.

 

7. Στην περίπτωση ι)α της παραγράφου Α' η λέξη εκπόνηση αντικαθίσταται από τη λέξη εφαρμογή.

 

8. Στην περίπτωση ι)γ' της παραγράφου Α' η φράση καθιέρωση κριτηρίων αντικαθίσταται από τη φράση εισήγηση θεμάτων.

 

9. Στην περίπτωση α' της παραγράφου Β' η φράση πολιτική και το σχεδιασμό αντικαθίσταται από τη λέξη εφαρμογή και η λέξη ανάπτυξη αντικαθίσταται από την λέξη εφαρμογή.

 

10. Στην περίπτωση β' της παραγράφου Β' η λέξη ανάπτυξη αντικαθίσταται από τη λέξη εφαρμογή και η φράση εκπόνηση μελετών και αντικαθίσταται από τη φράση μέριμνα για.

 

11. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου Β' η φράση τον καθορισμό απαιτήσεων αντικαθίσταται από τη φράση τη μέριμνα της.

 

12. Η περίπτωση δ' της παραγράφου Β' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του προβλεπόμενου εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.}

 

13. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου Β' η φράση που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης διαγράφεται.

 

14. Η περίπτωση στ' της παραγράφου Β' διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.

 

15. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου Β' διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.

 

16. Η περίπτωση ι' της παραγράφου Β' διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.

 

17. Η περίπτωση ι)α' της παραγράφου Β' διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.

 

18. Στην περίπτωση ι)δ' της παραγράφου Β', αναριθμούμενη σε περίπτωση ι', η φράση τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας αντικαθίσταται από τη φράση άλλες Διευθύνσεις.

 

19. Η περίπτωση ι)ε' της παραγράφου Β', αναριθμούμενη σε περίπτωση ι)α', αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)α. Την παρακολούθηση της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ασφαλείας.}

 

20. Μετά από την περίπτωση ι)ε', της παραγράφου Β', αναριθμούμενη σε περίπτωση ι)α', προστίθεται περίπτωση ι)β' ως εξής:

 

{ι)β. Η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας σε μονάδες ευθύνης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.