Νόμος 4472/17 - Άρθρο 143

Άρθρο 143: Βασικός μισθός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου 1 των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου με το βαθμό του Πρέσβη ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (2.450) ευρώ. Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων μέχρι και το μισθολογικό κλιμάκιο 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο του ποσού των εβδομήντα έξι (76) ευρώ.

 

2. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ίδιου Υπουργείου, διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου του Πρέσβη, ως εξής:

 

α. Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α', Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α' Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α': 93 %.

 

β. Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β', Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β' Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β' 85: %.

 

γ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α' Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Σύμβουλος Α' Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α': 78 %.

 

δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως, Εμπειρογνώμονας Σύμβουλος Β' Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β': 70%.

 

ε. Γραμματέας Πρεσβείας Α' τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α': 65 %.

 

στ. Γραμματέας Πρεσβείας Β' Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β': 60 %.

 

ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Γ' Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ': 56 %.

 

η. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων: 50 %.

 

3. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.