Νόμος 4472/17 - Άρθρο 161a

Άρθρο 161Α: Ρύθμιση θεμάτων κρατήσεων και εισφορών υπέρ των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινές αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατόπιν εισήγησης των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων ή Διοικουσών Επιτροπών, καθορίζονται το ύψος, το ποσοστό και η βάση υπολογισμού των προβλεπόμενων εισφορών και κρατήσεων υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, των αντίστοιχων Ειδικών Λογαριασμών και Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων επί των αποδοχών των μετόχων και των λοιπών υπόχρεων στην καταβολή τους, της κράτησης του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 994/1949 (ΦΕΚ 136/Α/1949) επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και της εισφοράς της περίπτωσης ι' του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1137/1946 (ΦΕΚ 113/Α/1946) επί των αποδοχών των εν ενεργεία αξιωματικών και ανθυπασπιστών, μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να τροποποιούνται οι προβλεπόμενοι όροι διενέργειας των κρατήσεων ή καταβολής εισφορών του προηγούμενου εδαφίου, να ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία συμψηφισμών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ από την 01-01-2017, εφόσον εκδοθούν μέχρι 31-12-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 4505/2017 (ΦΕΚ 189/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.