Νόμος 4472/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Επίδομα παιδιού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διαθέσιμες πιστώσεις του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων, όπως αυτό προβλέπεται στην υποπαράγραφο ΙΑ.2 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), αυξάνονται έως και 260.000.000 €.

 

Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται:

 

(α) τα περιουσιακά/εισοδηματικά κριτήρια και οι κατηγορίες των δικαιούχων,

(β) τα κριτήρια διαμονής,

(γ) τα αρμόδια για την αναγνώριση και την καταβολή του επιδόματος όργανα,

(δ) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος,

(ε) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δικαιούχων,

(στ) το ύψος του καταβλητέου επιδόματος ανά κατηγορία δικαιούχων, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 αύξησης των σχετικών πιστώσεων, καθώς και

(ζ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.