Νόμος 4472/17 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του νόμου 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 2960/2001 καταργούνται.

 

3. Ο τίτλος του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 2960/2001 καταργείται.

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ποσότητες, οι όροι και οι διατυπώσεις των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης των παραγράφων 1 και 3, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.}

 

6. Οι υπουργικές αποφάσεις Φ.811/337/2008, Φ.812/338/2008 (ΦΕΚ 1380/Β/2008) και Φ.230/111/2008 (ΦΕΚ 334/Β/2008) καταργούνται. Καταργείται επίσης, κάθε άλλη υπουργική απόφαση ή διάταξη υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που αφορά στην ισοπροπυλική αλκοόλη και εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 81 και της παραγράφου 4 του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 2960/2001, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.