Νόμος 4472/17 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 3986/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 8)β του άρθρου 36 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η προκαλούμενη από την ως άνω παροχή συνολική δαπάνη σε βάρος του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού κάθε έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 58.000.000 €.}

 

2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει από 01-01-2018.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.