Νόμος 4599/19 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 19 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 ως εξής:

 

{5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 όπου ο πωλητής δεν είναι κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της κυριότητας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων, δικαιούχος κατοχής άδειας κυκλοφορίας τέτοιας κατηγορίας οχήματος τότε εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, στην οποία αναγράφεται η παρατήρηση όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση, καταχωρείται η σχετική μεταβολή στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήματος και η άδεια μαζί με τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας κρατούνται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση, δικαιούται να προβεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από την έκδοση της άδειας σε μεταβίβαση του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης οχήματος, δίχως υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις κατοχής και εκμετάλλευσης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης οχήματος με την υποβολή της προβλεπόμενης βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

 

6. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης οχήματος γίνεται σε σύζυγο ή τέκνο δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα και τυχόν ασφαλιστικές οφειλές αναλαμβάνονται από τα πρόσωπα αυτά από την ημέρα της μεταβίβασης και μέχρι της εξοφλήσεώς τους, με σχετική σημείωση στα σχετικά βιβλία και έγγραφα.

 

7. Η ασφαλιστική ενημερότητα δεν είναι προϋπόθεση σε περίπτωση αντικατάστασης οχήματος.

 

8. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης δεν απαιτείται η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχήματος και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης. Οι ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.