Νόμος 4599/19 - Άρθρο 50

Άρθρο 50


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 1, η επιχείρηση ή ο διαχειριστής μεταφορών μπορούν να χάσουν την αξιοπιστία τους εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, κατά την τελευταία διετία, κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/403.

 

β. Η άρση της αξιοπιστίας της επιχείρησης ή του διαχειριστή μεταφορών κηρύσσεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της έδρας της επιχείρησης ή της κατοικίας του διαχειριστή αντίστοιχα, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών της Περιφέρειας. Η άρση της αξιοπιστίας μπορεί να διαρκεί από 1 μήνα έως 1 έτος. Με την ίδια απόφαση επιβάλλονται τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα, για όσο χρόνο διαρκεί η άρση της αξιοπιστίας:

 

α)α) Απώλεια αξιοπιστίας επιχείρησης: αναστέλλεται η ισχύς και αφαιρούνται η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, οι κοινοτικές άδειες και οι βεβαιώσεις οδηγού του κανονισμού 1072/2009 που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση και οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών δημοσίας χρήσης που διαθέτει η επιχείρηση.

 

β)β) Απώλεια αξιοπιστίας διαχειριστή μεταφορών: αναστέλλεται η ισχύς και αφαιρείται το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του διαχειριστή.

 

Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας διαπιστώνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από αίτηση της επιχείρησης ή του διαχειριστή μεταφορών στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται:

 

(α)α) Το ανώτατο όριο παραβάσεων πέραν του οποίου η αρμόδια υπηρεσία κινεί τη διαδικασία ελέγχου των εχεγγύων αξιοπιστίας,

(β)β) τις περιπτώσεις στις οποίες δεν αίρεται η αξιοπιστία της επιχείρησης ή του διαχειριστή από τον Περιφερειάρχη,

(γ)γ) τα μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν σε αποκατάσταση των εχεγγύων αξιοπιστίας,

(δ)δ) τα κριτήρια για τον καθορισμό του δείκτη επικινδυνότητας των επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού 1071/2009 και ο χαρακτηρισμός των επιχειρήσεων ανάλογα με τον δείκτη επικινδυνότητάς τους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.